Telleman TextielRestauratie

Conservering en restauratie van textiel
Advies beheer en behoud

Telleman Textielrestauratie

Open op afspraak

Telleman TextielRestauratie is gespecialiseerd in de conservering en restauratie van textiel. Het doel is bij te dragen aan het behoud van uw objecten, of het nu gaat om dierbare erfstukken, cultureel erfgoed, museale voorwerpen, archeologisch textiel of (moderne) kunstwerken. Dit kan door het geven van advies, het uitvoeren van conditiecontroles of onderhoudsbeurten en door het nemen van maatregelen om schade te voorkomen (preventieve conservering) of verval te vertragen. Preventieve maatregelen kunnen helpen bij het verantwoord opslaan of tentoonstellen (inlijsten, steunen) van voorwerpen. Actieve conserveringsmaatregelen kunnen schadefactoren wegnemen, los materiaal vastzetten, vervormingen wegnemen en het uiterlijk verbeteren door camouflage.

Textiel is een veelzijdig product dat in alle tijden veelvuldig werd vervaardigd en gebruikt en het is een materiaal dat altijd al dicht bij de mensen heeft gestaan. Voorwerpen, groot of klein, zijn bij uitstek objecten die verhalen vertellen over culturen, groepen en mensen. Niet enkel mode en kostuums, maar denk ook aan kerkelijk textiel, accessoires, handwerken, vlaggen, vaandels, vloer-&wandtapijten, interieurtextiel en zelfs mummies of andere archeologische fragmenten. Textiel maakt deel uit van ons dagelijks leven: zo kunnen objecten dienen als decoratie of bescherming, kunnen ze een rol in rituelen en ceremonies spelen of kunnen ze de identiteit of sociale rol van individuen, groepen of verenigingen aangeven.

restauratie Koptisch textiel

Behandeling koptisch textiel

Textiel kan fascinerende verhalen vertellen over de maatschappij en technologie in de tijd of over familiegeschiedenissen. Het is echter een kwetsbaar materiaal, gevoelig voor veroudering, degradatie en slijtage. Dit kan leiden tot zowel zichtbare als onzichtbare schade zoals scheuren, vouwen, materiaalverlies, vervorming of gehele verzwakking van materiaal. Tal van maatregelen kunnen genomen worden om deze voorwerpen te bewaren voor de toekomst. Elk object is echter uniek en deskundige kennis is nodig om schades en verouderingsverschijnselen te herkennen en te interpreteren. Een behandeling moet worden afgestemd op het soort object en schade.

Meer informatie kunt u vinden via het menu of bekijk mijn Facebook pagina:

Telleman TextielRestauratie


tel: 06-83008516            email: tellemantextielrestauratie@gmail.com


Op offertes en contracten zijn de algemene voorwaarden zoals beschreven door Restauratoren Nederland van toepassing. Zie voor meer informatie: RN